Специалист /Имена/Специалност
Даниел Стефанов Илиевакушерство и гинекология
Темнужка Вутева Цочеваакушерство и гинекология
Валери Любенов Куневхирургия
Иван Николов Манчевхирургия
Ренета Иванова Ивановавътрешни болести, кардиология
Мирослав Стоянов Ганеввътрешни болести, кардиология
Даниела Стефанова Игнатовавътрешни болести, кардиология
Найден Костов Найденоввътрешни болести, гастроентерология и диететика
Христо Мийков Христов вътрешни болести, гастроентерология и диететика
Евгения Александрова Трендафиловавътрешни болести, ендокринология и болести на обмяната
Веселина Недялкова Недялковавътрешни болести, нефрология
Йорданка Димитрова Дончевавътрешни болести
Евгени Недялков Недялковнервни болести
Любомир Иванов Рачевнервни болести
Румяна Маркова Минева нервни болести
Иван Димитров Ивановнервни болести
Маргарита Иванова Ковачевадетски болести
Галина Димитрова Кайракова - Койнаковадетски болести
Диана Радева Петковадетски болести
Йорданка Кирилова Радеваочни болести
Лилия Маринова Крушеваочни болести
Пепо Николов Николовортопедия и травматология
Антон Венков Антоновортопедия и травматология
Теодора Цекова Чолаковакожни и венерически болести
Калин Петров Гроздевпсихиатрия
Маргарит Любенов Гаревуши, нос, гърло
Николай Минчев Мойновневрохирургия
Динко Тончев Аладжовневрохирургия

МЦ „Аркус Медикъл” АД

Работно време :
08:00 ч. – 17:00ч. /Понеделник - Петък/

Адрес : ул.”Ниш” №1, етажи 1 и 2
Телефон за контакт : +35962640932
E-mail : arkus.medikul@gmail.com