В МЦ „Аркус Медикъл” АД се извършват следните ВСМД и МДД по договор с РЗОК или платени.


Видове изследвания :

 • Всички видове лабораторни изследвания
 • Високо специализирани лабораторни изследвания – туморни маркери, хормони и др.
 • Микробиологични изследвания
 • Вирусологични изследвания
 • Функционални изследвания - ЕКГ

Високо специализирани медицински дейности :

 • Лазертерапия при очни заболявания
 • Доплерова сонография
 • Ехографско изследване на стави при деца
 • ЕКГ – холтер мониториране
 • Непрекъснат 24-часов запис на ан
 • Ехокардиография
 • Фиброгастроскопия
 • Фиброколоноскопия
 • Фибросигмоидоскопия

В МЦ „Аркус Медикъл” АД заседават следните Лекарски Консултативни Комисии:

 • Обща
 • Гастроентерологична
 • Кардиологична
 • Ортопедична
 • Педиатрична
 • Хирургична
 • Неврологична
 • Акушеро-гинекологична

МЦ „Аркус Медикъл” АД

Работно време :
08:00 ч. – 17:00ч. /Понеделник - Петък/

Адрес : ул.”Ниш” №1, етажи 1 и 2
Телефон за контакт : +35962640932
E-mail : arkus.medikul@gmail.com